Μελέτες επιδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων

Η εταιρία μας μπορεί να σας εξυπηρετήσει σε :

  • Προγράμματα Αναπτυξιακού νόμου
  • ΕΣΠΑ 2014-2020
  • Διασυνοριακά προγράμματα
  • Ευρωπαϊκά προγράμματα

Εκπαίδευση προσωπικού

Μελετώντας τις ανάγκες της αγοράς και αξιολογώντας τις δυνάμεις της εκάστοτε επιχείρησης ή οργανισμού, η Business Ads "βλέποντας" στο μέλλον, σχεδίασε τα Business Ads trainings.

 

Μελέτες Επιχειρηματικών Σχεδίων

Το επιχειρηµατικό σχέδιο (Business Plan) αποτελεί µια λεπτοµερή ανάλυση µιας επιχειρηµατικής λειτουργίας ή του συνόλου των λειτουργιών µιας επιχείρησης

Αξιολόγηση υποψηφίων επιλογής προσωπικού

Η Business Ads, με πολυετή εμπειρία στο χώρο, θεωρεί σημαντική την παροχή των βέλτιστων υπηρεσιών προς τους πελάτες της για την ανεύρεση των κατάλληλων στελεχών, αλλά και για την αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού της κάθε επιχείρησης.

Μελέτες franchising

Η Business Ads έχει υλοποιήσει την συγγραφή, την διαμόρφωση & έχει συνεργαστεί με πολλές επιχειρήσεις Franchisor ( δικαιοπάροχους) για την βελτίωση, του συνολικού πακέτου των υπηρεσιών των προς Franchisee (δικαιοδόχους).

Έρευνα αγοράς

Η Business Ads διενεργεί εξειδικευμένες έρευνες αγορες Πρωτογενείς, δηλαδή έρευνες που τα συλλεγόμενα δεδομένα δεν υπάρχουν ήδη, αλλά και Δευτερογείς δηλαδή έρευνες που οι προς συγκέντρωση πληροφορίες υπάρχουν ήδη επεξεργασμένες.

Μελέτη διοικητικής οργάνωσης

H Οργάνωση της επιχείρησης είναι μια εργασία που θα πρέπει να προηγείται της δημιουργίας της. Σε μία μελέτη οργάνωσης καθορίζονται οι διαδικασίες λειτουργίας όλης της επιχείρησης, που αναθεωρούνται, βελτιώνονται, προσαρμόζονται σταδιακά σε όλη την διάρκεια της ζωής της.

Μελέτες διαχειριστικών συστημάτων

Η Business Ads οδηγεί μεθοδικά την επιχείρησή σας στην επιτυχημένη οργάνωση των διαχειριστικών συστημάτων που χρειάζεται για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς σας.
 

GDPR

Ο Κανονισμός πραγματεύεται την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ελεύθερης κυκλοφορία των δεδομένων.

Προφίλ της εταιρίας Business Ads.

Η Business Ads δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και μελετητικού έργου απευθυνόμενη σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιζητούν την οργανωτική τους αναβάθμιση μέσω της εκπόνησης και εφαρμογής σύγχρονων συστημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης.

Η εταιρία παρέχει  υπηρεσίες Management Consulting για τις οποίες διαθέτει πολυετή και ιδιαίτερα σημαντική πείρα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Στελεχώνεται από Συμβούλους με υψηλή επιστημονική κατάρτιση, μεγάλη εμπειρία και επαγγελματική γνώση που διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρείας.

Η πολιτική της Business Ads βασίζεται στην παροχή υψηλού επιπέδου και ποιότητας συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσω της συνεχούς υποστήριξης και εξυπηρέτησης των αναγκών των πελατών της.

Η συγκεκριμένη πολιτική της εταιρείας διασφαλίζεται μέσω της συνεχούς μεταφοράς και ανάπτυξης τεχνογνωσίας, εκσυγχρονισμού και εξασφάλισης αξιόλογων συνεργασιών.

Φόρμα επικοινωνίας

Επικοινωνήστε μαζί μας. Είμαστε πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουμε!

Στοιχεία επικοινωνίας

Θεσσαλονίκη

Διεύθυνση: Ι. Κωλέττη 25Β, 54627

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.