Μελέτες επιδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων

full espa

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ:

  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
  • ΕΣΠΑ 2014-2020
  • ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η Business Ads αναλαμβάνει:

  • Την ενημέρωση
  • Τον σχεδιασμό
  • Την σύνταξη μελέτης
  • Την υποστήριξη και παρακολούθηση υλοποίησης έργου

για προγράμματα που αφορούν επιχειρήσεις και οργανισμούς ιδιωτικού και ευρύτερου δημοσίου τομέα.