Μελέτες Franchising

full fransiceΗ Επιχειρηματική ανάπτυξη ενός πετυχημένου πλάνου με την πώληση του σε τρίτους απαιτεί μια μεθοδολογία και μορφή παρουσίασης του μοντέλου. Η Business Ads έχει υλοποιήσει την συγγραφή, την διαμόρφωση & έχει συνεργαστεί με πολλές επιχειρήσεις Franchisor ( δικαιοπάροχους) για την βελτίωση, του συνολικού πακέτου των υπηρεσιών των προς Franchisee (δικαιοδόχους).

 

Το αντικείμενο των εργασιών μιας μελέτης Franchising είναι :

1. Μελέτη Εγχειριδίου Συστήματος Λειτουργίας Franchise (Manual)

 • Οργάνωση Καταστήματος
 • Τιμολογιακή Πολιτική
 • Ανάλυση Διαδικασιών λειτουργίας
 • Καταγραφή εξοπλισμού και χρήση του
 • Νομικές – Φοροτεχνικές Ενέργειες και Διαδικασίες
 • Μηχανογράφηση
 • Διαδικασίες ανθρωπίνων πόρων
 • Εκπαίδευση Προσωπικού
 • Θέματα Επικοινωνίας (Προβολή και Διαφήμιση)

2. Παρουσίαση Συστήματος Franchise σε Υποψήφιους Επενδυτές

 • Παρουσίαση του συστήματος παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προς τους υποψήφιους επενδυτές.

3. Σύνταξη Συμβολαίου Franchising

 • Βασικοί όροι της Σύμβασης Δικαιοχρησίας
 • Εμπορικοί όροι και συναλλαγές μεταξύ των συμβαλλομένων
 • Οικονομική Ανάλυση Συνεργασίας

4. Υποστήριξη και Ανάπτυξη Δικτύου Συνεργατών

 • Παροχή προς τον δικαιοδόχο, υποστηρικτικών υπηρεσιών λειτουργίας και οργάνωσης του δικτύου συνεργατών.