Μελέτες Διαχειριστικών Συστημάτων

full iso


Η Business Ads οδηγεί μεθοδικά την επιχείρησή σας στην επιτυχημένη οργάνωση των διαχειριστικών συστημάτων που χρειάζεται για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς σας.

Έμπειροι και εξειδικευμένοι συνεργάτες της Business Ads μελετούν, σχεδιάζουν και αναπτύσσουν τις αναγκαίες διαδικασίες που χρειάζεται η επιχείρησή σας στην επιτυχή οργάνωση και διαχείριση των συστημάτων, όπως:

Υποστήριξη Διαχειριστικών Συστημάτων

Θέλετε να διατηρήσετε το πιστοποιητικό των Διαχειριστικών Συστημάτων που εφαρμόζει η εταιρία σας, αλλά αδυνατείτε να πληρώνετε μόνιμο υπάλληλο;

Η εταιρία μας με την πολυετή εμπειρία και τα εξειδικευμένα Στελέχη που διαθέτει στην εκπόνηση μελετών κατά τα διεθνή & εθνικά πρότυπα αναλαμβάνει με πολύ μικρό κόστος την ετήσια υποστήριξη των συστημάτων σας:

  • προκειμένου η εταιρία σας να είναι προετοιμασμένη να δεχθεί με επιτυχία τις ετήσιες επιτηρήσεις από τους φορείς πιστοποίησης, χωρίς επιπλέον κόστος φορέα
  • να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στη βελτίωση των διαδικασιών σας
  • να ενισχύσει την εφαρμογή του Συστήματος μέσω τακτικών ουσιαστικών λειτουργικών ελέγχων
  • να εκπαιδεύει το προσωπικό στην εφαρμογή του συστήματος.